logo.png

Board điều khiển chính Delonghi tự động Cappuccino

Board điều khiển dòng máy tự động Cappuccino Delonghi

Board điều khiển dòng máy tự động Cappuccino Delonghi. Có thể dùng cho các dòng:

ESAM 4500

ESAM 5500.

THÔNG TIN

  • Giá: Liên hệ