logo.png

Phin lọc cối ép Delonghi

Phin lọc cho cối ép Delonghi. Có thể dùng cho tất cả dòng máy tự động của Delonghi như

ESAM 4200

ESAM 3200

ECAM 22.110

ECAM 26.455

THÔNG TIN

  • Giá: Liên hệ