logo.png

Nguyên liệu pha chế

Pump Syrup đa năng

Pump Syrup đa năng, pump có thể dùng được cho các loại Syrup thịnh hàng hiện nay: Torani, Monin, Teisseire, Stilring, Davinci

Pump Syrup đa năng, Pump có thể dùng được cho các loại Syrup thịnh hành hiện nay: Torani, Monin, Teisseire, Stilring, Davinci

THÔNG TIN

  • Giá: 80,000₫