logo.png

Nguyên liệu pha chế

Siro Upouria Blue Curacao

Siro Upouria Blue Curacao

THÔNG TIN

  • product_money Giá: 160,000₫
  • product_weight_img Đóng gói: 750ml
  • product_from Xuất xứ: Malaysia
  • product_date HSD: 18 Tháng

Siro Upouria Blue Curacao - Syrup Upouria Blue Curacao

  • Dung tích: 750ml.
  • Giá: 160,000 (VAT)
  • Xuất xứ:Malaysia